archief

Het archief zal geleidelijk worden gevuld.

Er zijn allerlei audio- en videoregistraties in het bezit van de Bob Hanf Stichting, op diverse streamingplatforms en op andere plaatsen. Daarnaast zullen er programmatoelichtingen, affiches e.d. worden toegevoegd en recensies of artikelen over werk van Bob Hanf.

Dit geldt in sterke mate ook voor het onderdeel ‘muziek’. Op dit moment worden de collecties van Donemus en de Bob Hanf Stichting vergeleken en gecomple(men)teerd. Dan zullen partituren en partijen langs beide wegen kunnen worden gevonden en bij Donemus worden besteld.
Donemus gaat tevens zorgen voor streaming van de cd die behoort bij Bob Hanf, veelzijdig kunstenaar.

Wie muziekopnamen (audio, video) of in de werkenlijst ontbrekende partituren vindt of in zijn bezit heeft of gegevens aantreft die niet kloppen wordt verzocht contact op te nemen met de Bob Hanf Stichting.

Voor het onderdeel ‘beeld’ is onderzoek gaande naar nog verborgen werk. Een voorbeeld: in 2009 kwam via Irene Planten Schrijvend aan een overbuurvrouw in het bezit van Gerard Zuyderhoff.
Er ontbreken ook nog beschrijvingen en/of afbeeldingen van schilderijen en tekeningen die in het bezit zijn van musea of privépersonen.
Wie merkt dat er werken ontbreken of gegevens niet kloppen (titel, datering, laatst bekende eigenaar) wordt verzocht contact op te nemen met de Bob Hanf Stichting.

De onderdelen ‘tekst’ en ‘persoon’ lijken compleet, maar het is niet ondenkbaar dat door het bestaan van deze website nog materiaal (of reflecties daarop) tevoorschijn komen. Dat is een van de motivaties voor het maken ervan.