stichting

De Bob Hanf Stichting (BHS), die (statutair PDF) in 2003 is opgericht, stelt zich ten doel “het tot uitvoering brengen en doen herbeleven van het muzikale, grafische en letterkundige oeuvre van de kunstenaar Bob Hanf. De stichting wil met een tentoonstelling en enkele uitvoeringen van zijn muziek meer werk van deze kunstenaar voor het publiek toegankelijk maken.”

De Bob Hanf Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI).
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 8126.83.894.

Geef u op als (periodieke) donateur! Het rekeningnummer is NL35 INGB 0009 5731 93.

beleidsplannen en activiteiten

  1. De Bob Hanf Stichting heeft een beleidsplan opgesteld voor het jaar 2022. Klik hier.
  2. Lees hier het jaarverslag 2023.
  3. In 2023 zal gewerkt worden aan een beleidsplan voor de jaren 2023-2026.

Het ontwikkelen van de (=deze) website is in volle gang.

financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de Bob Hanf Stichting per 31 december 2023 is de Jaarrekening van 2023 (PDF).

ambassadeurs

De Bob Hanf Stichting heeft personen aan zich verbonden die zich interesseren voor het werk van Bob Hanf en het belangrijk vinden dat zijn werk bekend blijft en bekender wordt, kortom dat wat hij heeft voortgebracht blijft leven.

Ambassadeurs zijn op dit moment:

  • Emile Schrijver (directeur Joods Cultureel Kwartier/Joods Museum)
  • Davo van Peursen (directeur Donemus)
  • Eleonore Pameijer (fluitist, oprichter Leo Smit Stichting)
  • Ed Spanjaard (dirigent)
  • Sarah Kapustin (violist)
  • Steven Faber (pianist)

bestuur

Alex Manassen, voorzitter

Annelies Levison, secretaris
Anke van Beek-Tillema, penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

contactgegevens

 

Ankummerdijk 6, 7722 XJ Dalfsen
06-21264001
stichting@bobhanf.nl