boek

In 2007 verscheen bij Waanders Uitgevers de publicatie Bob Hanf, veelzijdig kunstenaar.

Van Toke van Helmond verscheen in 1981 een eerste levensbeschrijving van Hanf in de serie De Engelbewaarder. Daaruit bleek al dat Hanf veel in zijn mars had. Enkele illustraties uit dat boekje zijn voor deze website gebruikt.

In onze publicatie uit 2007 werd het complete oeuvre van Hanf belicht door drie domeinspecialisten.

  • De kunsthistoricus Wim van der Beek beschrijft Hanfs beeldende werk,
  • de Kafka-kenner en literatuurwetenschapper Niels Bokhove neemt Hanfs gedichten, toneelwerk, filmscript en romans onder de loep en
  • de musicoloog Huib Ramaer behandelt Hanfs muzikale loopbaan als violist en zijn compositorische oeuvre.
  • Hanfs beeldende werk en literatuur, zijn sierlijke manuscripten en een in de achterflap toegevoegde cd met opnamen van zijn liederen, kamermuziek en poëzie completeren het geheel.
  • Het is een unieke uitgave, die opent met een voorwoord door Hanfs nicht Ruth Tillema-Hanf, in navolging van haar vader, de initiatiefneemster van menig Hanf-project.

de schrijvers

Huib Ramaer (1963) is spreker en schrijver over muziek. Hij treedt regelmatig op als verteller. Als musicoloog specialiseerde hij zich in de kamermuziek van Nederlandse componisten, bij stichting De Suite en het voormalig Centrum Nederlandse Muziek te Hilversum. Vanaf 1996 hield hij zich intensief bezig met de herontdekking van het werk van joodse componisten die opkwamen in het interbellum. Hij schreef de toelichtingen bij 64 concerten met hun werken in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam, georganiseerd door de Leo Smit Stichting. Het onderzoek en de vele eerste uitvoeringen in samenwerking met de pianist Frans van Ruth, brachten hem in het najaar van 1997 op het spoor van Bob Hanf.

Wim van der Beek (1954) studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Kunstgeschiedenis in Groningen en Fysische en Sociale Geografie in Nijmegen. Hij is werkzaam als freelance kunstrecensent/journalist/publicist voor onder meer Wegener dagbladen, De Telegraaf en Boom Pers. Sinds 1985 schrijft hij voor Kunstbeeld (vanaf 1996 als redacteur). Oprichter en mede-eigenaar Cognizant Knew Media BV en adviseur Thieme Art & Media.

Niels Bokhove (1949), studeerde Filosofie en Literatuurwetenschap, promoveerde in Filosofiegeschiedenis. Werkte in het onderwijs (MBO, HBO, Universiteit), welzijn en op het gebied van openbaar debat. Mede-oprichter van het Nederlandse Franz Kafka-Katern. Publiceerde boeken over Kafka–receptie in Nederland en Vlaanderen en andere artikelen over hem. Verder over o.a. David Vogel, Bruno Schulz, Aimé van Santen (Jan Molitor) en filosofische onderwerpen.
Geraadpleegde bronnen

geraadpleegde bronnen

Huib Ramaer en Niels Bokhove hebben bij hun teksten bronnenlijsten gevoegd.
In volgende vensters vindt men de lijsten voor muziek en literair.